[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux ubuntuOn Wed, 31 Oct 2012 19:25:05 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Đồ án tốt nghiệp? Mong là bác hiểu bác đang làm gì. Vì thấy bác chưa
> hiểu về những gì bác áp dụng để làm đồ án, mà đã chưa hiểu những gì
> mình làm thì không thể có đồ án tốt được.
> P/s Học linux?

Bạn này thấy có vẻ chưa biết Linux là gì. Nên tìm hiểu thêm về Linux
đã. Tốt nhất vẫn là học ArchLinux! :D

--
I am ... 5 dog years old.