[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux ubuntuOn Thu, 1 Nov 2012 17:18:57 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Bu zô trả lời ké.
> 
> Ngoài trang chủ mình thấy recomment cài bằng file *.deb nếu có.
> 
> Mục download uctiptv_advanced thấy có sẵn file .deb rồi. Làm chi cực
> vậy.[?]

Vạy bạn PT có thể tải tập tin đó về (.deb) rồi cài vào thôi, đơn giản
lắm. Good luck.

--
I am ... 5 dog years old.