[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: FOSS meetup in Da NangSorry for cross-posting.

Kind regards, 
Tuan 

----- Forwarded Message -----
From: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
To: "VFOSSA Members" <[email protected]>
Sent: Friday, November 23, 2012 9:03:54 AM
Subject: FOSS meetup in Da Nang

Hi mọi người,

Tôi có chuyến công tác vào Đà Nẵng thứ 5 tuần tới.
Trừ chiều thứ 5 và thứ 6 đã có hẹn, còn lại là thời gian reserved.

Tôi rất mong được gặp mặt cộng đồng FOSS trong Đà Nẵng.
Xin phép gửi thư lên list hỏi xem có thành viên nào hiện sống và
làm việc trong ĐN hoặc giả có contact tin cậy trong đó để giúp tôi
kết nối với cộng đồng FOSS trong đó.

Nếu được thì sẽ cùng sắp xếp một cuộc gặp mặt nho nhỏ (trong 1 buổi)
Dù chưa có idea gì nhiều, nhưng chủ đề quen thuộc tôi muốn mang đến
cuộc gặp là giới thiệu về dự án, cộng đồng Fedora Linux, và hỗ trợ
mọi người tham gia vào.

Mong chờ phản hồi của mọi người.

Kind regards, 
Tuan TRUONG 
VFOSSA Vice President 
W: http://vfossa.vn 
E: [email protected]
-----
Twitter | tatuan
Blog | http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/
Fedora Ambassador | http://fedoraproject.org/wiki/User:Tuanta
Mozillian | http://mozillians.org/tuanta