[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Translation coreutils-8.20 bị sai: chownhttp://translationproject.org/PO-files/vi/coreutils-8.20-pre1.vi.po
khoảng dòng 1457:
#: src/chown-core.c:158
#, c-format
msgid "changed ownership of %s from %s to %s\n"
msgstr "đã thay đổi quyền sở hữu của %s thành %s từ %s\n"

mình nghĩ nên sửa lại thành "đã thay đổi quyền sở hữu của %s từ %s thành %s\n" thì đúng hơn .
Có lẽ 1 số chỗ khác cũng bị sai tương tự, bác nào check lại nhé.

PS: mình không biết report lỗi này ở đâu, thấy có bác Vũ Hưng cũng ở trên đây nên thông báo vậy :D

--
Best Regards!
Vũ Trần Kiên
Student of Faculty of Electronics and Telecommunication
 - Ho Chi Minh city University of Science -