[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: [saigonlug] Translation coreutils-8.20 bị sai: chownChuyển sang cho bác Quân là người đảm nhiệm gói này :)

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/---------- Forwarded message ----------
From: Kiên Vũ Trần <[email protected]>
Date: 2012/12/9
Subject: [saigonlug] Translation coreutils-8.20 bị sai: chown
To: [email protected]


http://translationproject.org/PO-files/vi/coreutils-8.20-pre1.vi.po
khoảng dòng 1457:
#: src/chown-core.c:158
#, c-format
msgid "changed ownership of %s from %s to %s\n"
msgstr "đã thay đổi quyền sở hữu của %s thành %s từ %s\n"
mình nghĩ nên sửa lại thành "đã thay đổi quyền sở hữu của %s từ %s
thành %s\n" thì đúng hơn .
Có lẽ 1 số chỗ khác cũng bị sai tương tự, bác nào check lại nhé.

PS: mình không biết report lỗi này ở đâu, thấy có bác Vũ Hưng cũng ở
trên đây nên thông báo vậy :D

--
Best Regards!
Vũ Trần Kiên
Student of Faculty of Electronics and Telecommunication
 - Ho Chi Minh city University of Science -

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>