[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Translation coreutils-8.20 bị sai: chownVào 21:31 Ngày 09 tháng 12 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>
> Bạn Kiên nói đúng rồi chứ hè. `from '%s' to '%s'` tức là `từ '%s' thành
> '%s'`.
>
> Mà thôi để tiếng Anh cho nó lành. :D
Ồ! Nếu TA vậy thì bạn Kiên đúng rồi.
Ban đầu mình nghĩ bạn Kiên muốn chỉnh lại thứ tự cho xuôi trong TV.
Mình không biết bản gốc nó thế nào.
Điều mình muốn nói là thứ tự 3 tham số không thể thay đổi nếu không
đổi mã nguồn.
-- 
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com