[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Sinh viên xin thực tập/làm việcOn 01/18/2013 10:25 PM, Hai Nam wrote:
Bạn ghi thêm vài dòng nói về các ưu điểm, làm được cái gì... đi. Thấy
kể toàn khuyết điểm, thêm cái thật thà nữa (ưu hay khuyết?) thì ai
nhận :-/

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>


Emc ảm ơn anh.

Ưu điểm: chịu khó học và tìm tòi, bỏ thời gian nghiên cứu

Khuyết điểm : nóng nảy, team work chưa được tốt.

--
free your mind, free your life