[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Sinh viên xin thực tập/làm việcOn 01/18/2013 11:01 PM, Truong Anh. Tuan wrote:
Có sẵn sàng làm việc ngoài Hà Nội không thì để viết Offer Letter luôn! :)

Kind regards,
Tuan

Hi anh !
Anh có thể email riêng cho em về công việc cụ thể, thời gian làm việc dược không ah ?
Kind regards,
Ngô Huy

--
free your mind, free your life