[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Sinh viên xin thực tập/làm việc
Xin giới thiệu bạn Huy http://archlinuxvn.org/blog/~huy/ .

Nhưng mọi người phải giành chàng này với mình đấy nhé!

On Friday, January 18, 2013 11:14:16 PM UTC+7, NgoHuy wrote:
On 01/18/2013 11:01 PM, Truong Anh. Tuan wrote:
> Có sẵn sàng làm việc ngoài Hà Nội không thì để viết Offer Letter luôn! :)
>
> Kind regards,
> Tuan
>
Hi anh !
Anh có thể email riêng cho em về công việc cụ thể, thời gian làm việc
dược không ah ?

Kind regards,
Ngô Huy

--
free your mind, free your life