[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thuật ngữ * Re: [saigonlug] xin tài trợ cho dự án biên dịch tài liệuTrích từ link đã gửi "Một biên dịch viên người Nga thuộc thế hệ hồi
đầu thế kỷ nói: “Biên dịch giống như một người phụ nữ, nếu cô ấy đẹp,
cô ấy không chung thủy; còn nếu cô ấy chung thủy, cô ấy không đẹp.”"

hihi, stk đâu rồi cho mình biết xem có đúng không ha ^^


On Jan 31, 1:16 pm, z1y <[email protected]> wrote:
> Bạn nào không quá khắt khe với Google thì có thể đọc giải thích ở đây
> khá hay
>    http://www.khoahocviet.org/chu-de/35409-bien-dich-vien-gioi/
>
> Từ 2001 tới giờ mình đã biên dịch vài tài liệu (amsmath, gitref,
> powerdot-vi, vài bài về linux,....) đang phấn đấu để thành "giỏi" thì
> đùng cái bị thế này
>
>    http://vonhudieu.net/zen/_data/i/upload/2013/01/30/20130130214308-307...
>
> nên phải kêu gọi mọi người giúp đỡ ^^
>
> On Jan 31, 12:57 pm, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Có bạn nào có cuốn tự điển V-V tốt không tra giúp mình với? Cảm ơn
> > nhiều.
>
> > On Thu, 31 Jan 2013 12:38:07 +0700
>
> > Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> > > Thắc mắc: biên dịch Tài liệu là làm gì?
>
> > > On Wednesday, January 30, 2013, Anh K. Huynh wrote:
>
> > > >     | Thư gửi chung cho nhiều người. Vui lòng không
> > > >     | chọn REPLY ALL vì nhóm thư có thể từ chối thư
> > > >     | của bạn. Cảm ơn.
>
> > > > Chào nhà tài trợ vàng tương lai,
>
> > > > ArchLinuxVn đang thực hiện dự án
>
> > > >https://groups.google.com/group/archlinuxvn/browse_thread/thread/7887...
>
> > > > để biên dịch một số tài liệu của systemd. (Chi tiết và tranh cãi về
> > > > điều này xin vui lòng mở chủ đề riêng hoặc tham gia ở chủ đề trong
> > > > link trên.)
>
> > > > Dự kiến ban đầu là một bạn tham gia chính, nhưng nay có nhiều bạn
> > > > muốn tham gia biên dịch khoảng 20 bài tài liệu về `systemd` :) Đây
> > > > là điều rất đáng khích lệ.
>
> > > > Mình viết thư này để mọi người có thể có chút tiền, quà ,... để tặng
> > > > lưu niệm cho các bạn tham gia dự án. Trước hết mình cần sự cam kết
> > > > của các bạn, còn chi tiết sẽ thảo luận sau đề phòng trường hợp "quá
> > > > nhiều" $ ;)
>
> > > > Đã có: một em Raspberry dòng 1 (trị giá <= 1 tr :D) của kỳanh (ghi
> > > > chú: mình cũng sẽ tham gia biên dịch và hiệu chỉnh để công bố bản
> > > > dịch trên trang chủ. Mình sẽ không nhận tài trợ nào.)
>
> > > > Cảm ơn mọi người quan tâm (và góp ý)
>
> > > > PS: nếu tài trợ tiền mặt vui lòng gửi vào đây
> > > >        http://metakyanh.sarovar.org/banking/
>
> > > > --
> > > > I am ... 5 dog years old.
>
> > > > --
> > > > [email protected] <javascript:;>
> > > >http://groups.google.com/group/saigonlug
> > > > To unsubscribe: <[email protected]
> > > > <javascript:;>> ---
> > > > You received this message because you are subscribed to the Google
> > > > Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> > > > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > > > send an email to [email protected]
> > > > <javascript:;>. For more options, visit
> > > >https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
> > --
> > I am ... 5 dog years old.