[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] xin tài trợ cho dự án biên dịch tài liệuOn Thu, 31 Jan 2013 08:59:13 +0100
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Bác Kỳ Anh qua bên Dự án MOST (có CC trong mail này) hỏi thử xem. Tiền
> toàn gửi ngân hàng lâu nay chưa biết dùng vào việc gì. Tài liệu về
> systemd thì mình nghĩ cũng có ích và đối tượng cũng rộng.

Cảm ơn bác (lâu ngày quá kể từ khi gặp ở ĐN^^). 

MOST không biết có hợp với kiểu đánh du kích này? Dù systemd có ích
(và đang gây tranh cãi) nhưng nó chưa phải là Mờ (Mandatory). Dự án này
đánh nhanh thắng nhanh làm bên MOST chắc rối lắm đây ^^ có bạn nào có
cao kiến không?

20 bài không phải là dài... ^^


--
I am ... 5 dog years old.