[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT * Re: Thuật ngữ * Re: [saigonlug] xin tài trợ cho dự án biên dịch tài liệuOn Thu, 31 Jan 2013 21:52:04 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Anyway, chúc mừng gia đình Anh :)

Cảm ơn H có đk sẽ mời a e nhậu bữa :D

Làm mã nguồn đóng mấy năm mới ra lò phiên bản này. Làm oss chả ra gì
chán rồi đây ^^

--
I am ... 5 dog years old.