[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Sinh viên xin thực tập/làm việcOn Mon, 4 Feb 2013 09:35:48 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Nhưng mọi người phải giành chàng này với mình đấy nhé!
> 
> Em tuổi thân quá, không ai thèm giành mình :(
> 

haha mình PR cho bạn Huy thôi mà :D 

--
I am ... 5 dog years old.