[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd:On Sat,  9 Feb 2013 00:08:59 +0100
Kiên Vũ <[email protected]> wrote:

> http://vela.ithinkweb.com/5oihay.php?s=lf

cái gì đây bác? Định hack a e sài gòn lug nhân dịp đầu năm à : ^^


--
I am ... 5 dog years old.