[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thuật ngữ * Re: [saigonlug] xin tài trợ cho dự án biên dịch tài liệuOn Thu, 7 Feb 2013 12:08:14 +0700
Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:

> Dang du bac i ve Lac Tien ma chua dc. Hehe.

chúc năm mới bác Lâm dụ được nhiều em ^^


--
I am ... 5 dog years old.