[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Software Freedom Day 3013Chào toàn thể mọi người !
Đầu tiên em xin kính mọi người một năm mới thành công, may mắn, SGLUG có
thêm nhiều hoạt động hơn nữa.

SFD được tổ chức liên tục trong 2 năm 2009-2010 tại Sài Gòn. Vì nhiều lý
do khách quan bị tạm hoãn trong năm 2011-2012. Em raise lên định sẽ tổ
chức lại SFD trong năm nay vào khoảng thời gian tháng 5-6 để lấy lại lửa
của SFD cho những năm sau.
Xin mọi người cho ý kiến về thời gian, quy mô và những công tác tổ chức ah.

Kind regars
Ngô Huy


-- 
free your mind, free your life