[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013đồng chí stk lâu ni bận bịu vợ con cơm áo gạo tiền rồi ạ :D 

On Sat, 23 Feb 2013 10:13:15 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Chào toàn thể mọi người !
> Đầu tiên em xin kính mọi người một năm mới thành công, may mắn, SGLUG
> có thêm nhiều hoạt động hơn nữa.
> 
> SFD được tổ chức liên tục trong 2 năm 2009-2010 tại Sài Gòn. Vì nhiều
> lý do khách quan bị tạm hoãn trong năm 2011-2012. Em raise lên định
> sẽ tổ chức lại SFD trong năm nay vào khoảng thời gian tháng 5-6 để
> lấy lại lửa của SFD cho những năm sau.
> Xin mọi người cho ý kiến về thời gian, quy mô và những công tác tổ
> chức ah.
> 
> Kind regars
> Ngô Huy
> 
> --
I am ... 5 dog years old.