[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Chào bạn Huy,

2013/2/23 Ngô Huy <[email protected]>
Chào toàn thể mọi người !
Đầu tiên em xin kính mọi người một năm mới thành công, may mắn, SGLUG có
thêm nhiều hoạt động hơn nữa.


Chúc anh và bạn bè Cộng đồng người dùng phần mềm tự do nguồn mở nhiều sức khỏe và thành đạt.
 
SFD được tổ chức liên tục trong 2 năm 2009-2010 tại Sài Gòn. Vì nhiều lý
do khách quan bị tạm hoãn trong năm 2011-2012. Em raise lên định sẽ tổ
chức lại SFD trong năm nay vào khoảng thời gian tháng 5-6 để lấy lại lửa
của SFD cho những năm sau.
Xin mọi người cho ý kiến về thời gian, quy mô và những công tác tổ chức ah.
 
SFD = Software Freedom Day là sự kiện quốc tế thường được ấn đinh hằng năm vào ngày thứ bảy thứ 3 của tháng 09 (xem http://softwarefreedomday.org/ cho những sự kiện SFD trước đây.). Vậy theo tôi nếu tổ chức SFD thì cũng nên tổ chức xung quanh thời điểm xảy ra SFD toàn cầu sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Còn nếu muốn tổ chức riêng lẻ tại VN, hoặc tại Sài Gòn, thì có lẽ nên dùng một tên khác SFD, ví dụ nhừ Ngày Phần mềm Tự do nguồn mở (PMTDNM) để khẳng định tính địa phương (không phải toàn cầu) của sự kiện, để cho nó đỡ nhầm lẫn và giữ lại sự nguyên vẹn của ngày SFD chính gốc (thứ bảy thứ 3 của tháng 09 hằng năm).

Chúc mạnh khỏe


--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam
Blog personnel: Choses vues et vécues...