[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013On 02/23/2013 10:36 AM, Anh K. Huynh wrote:
> 
> đồng chí stk lâu ni bận bịu vợ con cơm áo gạo tiền rồi ạ :D 
Không có đồng chí ấy trực tiếp thì hậu cần, SGLUG ta đâu thiếu người anh :D


-- 
free your mind, free your life