[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Có anh K.A chủ hội SaiGonFUG còn lo gì nữa. Kế hoạch chi tiết, tớ sẽ tham gia giúp :-)


Vào 11:46 Ngày 23 tháng 2 năm 2013, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:
On 02/23/2013 10:36 AM, Anh K. Huynh wrote:
>
> đồng chí stk lâu ni bận bịu vợ con cơm áo gạo tiền rồi ạ :D
Không có đồng chí ấy trực tiếp thì hậu cần, SGLUG ta đâu thiếu người anh :D


--
free your mind, free your life
--
Quang Nguyễn