[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013ai tổ chức thì mình tham gia chớ mình 0 tổ chức chiết gì mệt đầu lắm :D 

On Sat, 23 Feb 2013 15:16:14 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Có anh K.A chủ hội SaiGonFUG còn lo gì nữa. Kế hoạch chi tiết, tớ sẽ
> tham gia giúp :-)
> 
> 
> Vào 11:46 Ngày 23 tháng 2 năm 2013, Ngô Huy <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > On 02/23/2013 10:36 AM, Anh K. Huynh wrote:
> > >
> > > đồng chí stk lâu ni bận bịu vợ con cơm áo gạo tiền rồi ạ :D
> > Không có đồng chí ấy trực tiếp thì hậu cần, SGLUG ta đâu thiếu
> > người anh :D
> >
> >
> > --
> > free your mind, free your life
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.