[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 2013On Sat, 23 Feb 2013 11:45:05 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Chào anh !
> Đầu tiên, em xin lỗi về năm trên tiêu đề 3013 thay vì 2013 :-D

không sao nhân tiẹen lên kế họach cho cả 2 năm :D 


--
I am ... 5 dog years old.