[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[saigonlug] Software Freedom Day 3013Cám ơn Huy,

Vài ý chính của mình:
- SFD thường đc tổ chức vào tháng 9. Nếu vì lí do nào mà Huy muốn tổ chức dịp khác thì nên email cho Fred Muller và Pockey Lam để hỏi họ.

- Huy nên gia nhập list [email protected] để thảo luận cùng các nhóm tổ chức khác.

- Theo kinh nghiệm của mình thì tổ chức sự kiện lớn cần có một team thật sự hết mình. Không cần nhiều, hơn 3 người là đủ, nhưng quan trọng là phải đồng lòng. Huy nên thành lập một team như vậy thì sự kiện mới thành công đc.

- Cuối cùng nhưng lại mang tính _sống còn_ là địa điểm. Bằng mọi giá phải có đc sự _đảm bảo_ về địa điểm 1 tháng trước khi sự kiện diễn ra. Mọi sự thay đổi giờ chót về địa điểm hoặc không đạt đc sự đảm bảo trước 1 tháng thì sự kiện đó *BÙM*.

Mình sẽ nói chuyện với bạn Huy sớm để xem mình hỗ trợ được những gì.

On Saturday, February 23, 2013, Ngô Huy wrote:
Chào toàn thể mọi người !
Đầu tiên em xin kính mọi người một năm mới thành công, may mắn, SGLUG có
thêm nhiều hoạt động hơn nữa.

SFD được tổ chức liên tục trong 2 năm 2009-2010 tại Sài Gòn. Vì nhiều lý
do khách quan bị tạm hoãn trong năm 2011-2012. Em raise lên định sẽ tổ
chức lại SFD trong năm nay vào khoảng thời gian tháng 5-6 để lấy lại lửa
của SFD cho những năm sau.
Xin mọi người cho ý kiến về thời gian, quy mô và những công tác tổ chức ah.

Kind regars
Ngô Huy


--
free your mind, free your life


Sent from a Darwin device.


--
An Nguyen.