[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013On 02/23/2013 05:34 PM, An. Nguyen Chau wrote:
> Cám ơn Huy,
> 
> Vài ý chính của mình:
> - SFD thường đc tổ chức vào tháng 9. Nếu vì lí do nào mà Huy muốn tổ chức
> dịp khác thì nên email cho Fred Muller và Pockey Lam để hỏi họ.
> 
> - Huy nên gia nhập list [email protected] để thảo luận cùng các nhóm
> tổ chức khác.
> 
> - Theo kinh nghiệm của mình thì tổ chức sự kiện lớn cần có một team thật sự
> hết mình. Không cần nhiều, hơn 3 người là đủ, nhưng quan trọng là phải đồng
> lòng. Huy nên thành lập một team như vậy thì sự kiện mới thành công đc.
> 
> - Cuối cùng nhưng lại mang tính _sống còn_ là địa điểm. Bằng mọi giá phải
> có đc sự _đảm bảo_ về địa điểm 1 tháng trước khi sự kiện diễn ra. Mọi sự
> thay đổi giờ chót về địa điểm hoặc không đạt đc sự đảm bảo trước 1 tháng
> thì sự kiện đó *BÙM*.
> 
> Mình sẽ nói chuyện với bạn Huy sớm để xem mình hỗ trợ được những gì.
> 

Cảm ơn anh Châu An về kinh nghiệm tổ chức của anh :-). Hiện tại thì có
em và anh Lâm Lạc Tiên "toan tính" làm SFD năm nay :-D. Hi vọng anh sẽ
làm cố vấn cho sự kiện nếu có đủ yêu cầu tổ chức và "team tổ chức"

Thân ái !
Ngô Huy


-- 
free your mind, free your life