[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Hello mọi người,
An và Huy,
2013/2/23 An. Nguyen Chau <[email protected]>
Cám ơn Huy,

Vài ý chính của mình:
- SFD thường đc tổ chức vào tháng 9. Nếu vì lí do nào mà Huy muốn tổ chức dịp khác thì nên email cho Fred Muller và Pockey Lam để hỏi họ.

Anh cũng nghĩ nên làm vào đúng dịp thì sẽ gây hiệu ứng tốt hơn. Không phải không có lý do khi người ta muốn ấn định một ngày chung cho tất cả các nơi. Việc tổ chức nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ để a có thể chốt địa điểm, xin kinh phí, kêu gọi bài tham luận và PR cho sự kiện.

- Cuối cùng nhưng lại mang tính _sống còn_ là địa điểm. Bằng mọi giá phải có đc sự _đảm bảo_ về địa điểm 1 tháng trước khi sự kiện diễn ra. Mọi sự thay đổi giờ chót về địa điểm hoặc không đạt đc sự đảm bảo trước 1 tháng thì sự kiện đó *BÙM*.

Anh có thể đảm bảo cho các bạn một địa điểm tốt ở ngay quận 1, chính xác là đường Nguyễn Trãi. Có hai hội trường với tổng sức chứa là 300 (HT 100 người + HT 200 người)
Mình sẽ nói chuyện với bạn Huy sớm để xem mình hỗ trợ được những gì.

Nếu tiện thì khi nào gặp hú anh luôn nhé.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ,
Lâm.