[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Hi Lâm et al,

Mình có may mắn được tham gia tổ chức SFD Hanoi 2012 (với tư cách phó ban tổ chức, speaker)

Năm nay chắc ngoài Hà Nội sẽ tổ chức SFD 2013 giống như năm trước thôi.


Một vài highlights/con số/thông tin

Số người tham gia: khoảng 300

Số speakers: Khoảng 20

Thời gian chuẩn bị: 03 tuần (hơi gấp, nhiều việc đấy nhé)

Press releases
http://vfossa.vn/en/news/Community/Software-Freedom-Day-2012-and-FOSSAHUS-2012-8/

Thông tin tại wiki của website SFD chính
http://wiki.softwarefreedomday.org/2012/Vietnam/Hanoi/HLUG

Lịch trình
Bản công bố: http://fossathus.com/lich-trinh
Bản trunk: http://wiki.vfossa.vn/sfd_2012_hanoi (update liên tục)
(hoặc bản nháp: https://docs.google.com/document/d/1U3vO-LgBTDrnjqhcrtpI_eM9_7IpltAIkYN0W5RcJ1o/edit)

Presents
http://fossathus.com/cac-bao-cao

Form đăng ký
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1aV0RQQkFaN091Y3ZsemVybUNzSUE6MQ#gid=0

Plan chung
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=1

Kêu gọi, quản lý speakers
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=1

Danh sách BTC (hơi bị đông, lôi kéo hơi bị nhiều)
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=0

Khung chương  trình,
được lên tới phút, ở nhiều địa điểm (phòng chính, (nhiều phòng phụ)
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=5

Tài trợ (cực quan trọng)
phải gom được tiền càng sớm càng tốt, giục/phi xe đến tận nơi "anh/chị cho xem xin xiền"
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=2

Kế hoạch tài chính
- Lần này xin được nhiều
- Nhiều người làm hộ
- Tài trợ khá khá rồi nên chả cần lo $ lắm, miễn phí cả cơm kẹp cho vài trăm người
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=3

Danh sách cộng tác viên
(Chủ yếu là sinh viên)
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=6

Báo đài -> phải liên hệ trước để bắn tin cho họ khi kết thuc sự kiện
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=8

Slides
http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=sfd2012hanoi
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.