[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013----- Original Message -----
> From: "Ngô Huy" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, February 23, 2013 10:13:15 AM
> Subject: [saigonlug] Software Freedom Day 3013
> 
> SFD được tổ chức liên tục trong 2 năm 2009-2010 tại Sài Gòn. Vì nhiều lý
> do khách quan bị tạm hoãn trong năm 2011-2012. Em raise lên định sẽ tổ
> chức lại SFD trong năm nay

+1.

> vào khoảng thời gian tháng 5-6 để lấy lại lửa
> của SFD cho những năm sau.

SFD là sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên trên toàn thế giới vào tháng
9. Nếu anh em SaigonLUG muốn tổ chức vào khoảng tháng 5-6 thì nên lấy 1 sự
kiện khác. Một gợi ý là Vietnam Open Day (tổ chức thường niên vào thứ 6 tuần
cuối cùng của tháng 5; hoặc có thể dao động gần +/-1 tuần xung quanh)

> Xin mọi người cho ý kiến về thời gian, quy mô và những công tác tổ chức ah.

+1 với An. Đầu tiên, nên thành lập một organizing team khoảng 3-4 người tích
cực đã. Nếu lên lịch được sớm, sắp xếp được, mình cũng sẽ bay vào đó với anh
em (lâu lắm không được gặp SaigonLUG rồi!).

Kind regards,
Tuan