[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đăng ký bài nè * Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Hi,

Mấy bác tổ chức đi, /me đăng ký bài liền ^^

tựa đề "kỳ anh và một thập niên với phần mềm mã nguồn mở"

hehe bác nào đủ trình thì nhảy vào troll.


On Mon, 25 Feb 2013 10:46:52 +0700
"Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]> wrote:

> Ngày 2013/02/25 9:21, An. Nguyen Chau viết:
> > Cu Huy hơi máu. Kaka.
> >
> ;)
> 
> > Bác chỉ bị chém (chọt) ở list thôi, chứ bác vào SG là em lo tiếp
> > đãi khách quý mà. :D
> Hai tuần nữa đi uống rượu không An ơi?
> 
> >
> > Còm troll nhau trên mạng vốn cũng là phong cách hay. :D
> >
> Troll thì mình là chuyên gia roài :)
> --
I am ... 5 dog years old.