[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đăng ký bài nè * Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Ngày 2013/02/25 15:56, Anh K. Huynh viết:
Mấy bác tổ chức đi, /me đăng ký bài liền ^^

tựa đề "kỳ anh và một thập niên với phần mềm mã nguồn mở"

hehe bác nào đủ trình thì nhảy vào troll.
Mình cũng đăng ký luôn 2 bài (chả lại thua KA về số lượng)

1. Ném một cái nhìn lãng mạn về FOSS, và
2. Đôi điều về bài viết "Kỳ Anh và một thập niên"
  (khen hay chê chưa biết, đặt cái tiêu đề úp mở, câu bài đã)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.