[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đăng ký bài nè * Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013On Mon, 25 Feb 2013 16:08:14 +0700
"Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]> wrote:

> Ngày 2013/02/25 15:56, Anh K. Huynh viết:
> > Mấy bác tổ chức đi, /me đăng ký bài liền ^^
> >
> > tựa đề "kỳ anh và một thập niên với phần mềm mã nguồn mở"
> >
> > hehe bác nào đủ trình thì nhảy vào troll.
> 
> Mình cũng đăng ký luôn 2 bài (chả lại thua KA về số lượng)
> 
> 1. Ném một cái nhìn lãng mạn về FOSS, và
> 2. Đôi điều về bài viết "Kỳ Anh và một thập niên"
>    (khen hay chê chưa biết, đặt cái tiêu đề úp mở, câu bài đã)
> 

Vậy bác phải chịu khó ngồi nghe mình trình bày xong đã bác nghe hehe :D

--
I am ... 5 dog years old.