[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013năm 2013 gần tới tận thế rồi bác khoe hàng 2013 làm gì nữa bác. đọc một
chặp thấy cái Redmine cái chưng hửng tưởng đâu bác Hưng có làm gì mới
ngó lại cái năm 2012 mốc xì rồi :DOn Sun, 24 Feb 2013 23:07:44 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Hi Lâm et al,
> 
> Mình có may mắn được tham gia tổ chức SFD Hanoi 2012 (với tư cách phó
> ban tổ chức, speaker)
> 
> Năm nay chắc ngoài Hà Nội sẽ tổ chức SFD 2013 giống như năm trước
> thôi.
> 
> Một vài highlights/con số/thông tin
> 
> Số người tham gia: khoảng 300
> 
> Số speakers: Khoảng 20
> 
> Thời gian chuẩn bị: 03 tuần (hơi gấp, nhiều việc đấy nhé)
> 
> Press releases


> http://vfossa.vn/en/news/Community/Software-Freedom-Day-2012-and-FOSSAHUS-2012-8/
> 
> Thông tin tại wiki của website SFD chính
> http://wiki.softwarefreedomday.org/2012/Vietnam/Hanoi/HLUG
> 
> Lịch trình
> Bản công bố: http://fossathus.com/lich-trinh
> Bản trunk: http://wiki.vfossa.vn/sfd_2012_hanoi (update liên tục)
> (hoặc bản nháp:
> https://docs.google.com/document/d/1U3vO-LgBTDrnjqhcrtpI_eM9_7IpltAIkYN0W5RcJ1o/edit
> )
> 
> Presents
> http://fossathus.com/cac-bao-cao
> 
> Form đăng ký
> https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1aV0RQQkFaN091Y3ZsemVybUNzSUE6MQ#gid=0
> 
> Plan chung
> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=1
> 
> Kêu gọi, quản lý speakers
> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=1
> 
> Danh sách BTC (hơi bị đông, lôi kéo hơi bị nhiều)
> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=0
> 
> Khung chương  trình,
> được lên tới phút, ở nhiều địa điểm (phòng chính, (nhiều phòng phụ)
> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=5
> 
> Tài trợ (cực quan trọng)
> phải gom được tiền càng sớm càng tốt, giục/phi xe đến tận nơi
> "anh/chị cho xem xin xiền"
> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=2
> 
> Kế hoạch tài chính
> - Lần này xin được nhiều
> - Nhiều người làm hộ
> - Tài trợ khá khá rồi nên chả cần lo $ lắm, miễn phí cả cơm kẹp cho
> vài trăm người
> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=3
> 
> Danh sách cộng tác viên
> (Chủ yếu là sinh viên)
> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=6
> 
> Báo đài -> phải liên hệ trước để bắn tin cho họ khi kết thuc sự kiện
> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgOqPQzRjQPOdGJIZW11N1JjTzRLeDBJd2J4OEtVRmc#gid=8
> 
> Slides
> http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=sfd2012hanoi
> 
> 
> 
> --
I am ... 5 dog years old.