[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hướng dẫn dùng GitHướng dẫn dùng Git dành cho các bạn đã / chưa biết về Git.

Xem chi tiết tại http://theslinux.org/events/2013/05-git-training/

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.