[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Hướng dẫn dùng GitOn Sun, 5 May 2013 19:52:32 +0700
"An. Nguyen Chau" <[email protected]> wrote:

> Nghe giống SaigonLUG rồi nhỉ....

Cái "voong" của SaigonLUG nặng quá, ArchLinuxVn với TheSLinux tẩy hoài không hết kekek 

--
I am ... 5 dog years old.