[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hướng dẫn dùng Gitanh bị y chang em :-)


Vào 20:04 Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Quang Nguyễn <[email protected]> đã viết:
Anh up lại cái Slide của anh lên cho mọi người tham khảo với đi anh.
Sau buổi này em phát hiện ra 1 điều đó là em học sai quy tắc =))).
Em bắt đầu từ github trở đi rồi mới tới git nên đọc qua tài liệu tiếng
Việt của anh trước đó mà không hiểu tí gì.

Sau buổi vừa rồi thì mới thấy mình bị ngộ nhận nhiều thứ quá. Thôi lần sau
có thì ráng hóng tiếp vậy :3


Vào 10:22 Ngày 05 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Hi,

Đã tiến hành vào sáng nay 9h30 (nhiều bạn đến trễ). Chỉ có rất ít bạn tham dự mặc dù số đăng ý nhiều. Trong buổi này chỉ nói sơ qua về cách làm việc với các nhánh trong `git` và cách dùng `git merge`. Rất ư là cơ bản còn những vấn đề khác thì không thể trình bày được. :) Bản thân mình cũng không hy vọng các bạn sẽ hiểu gì nhiều. Sau này các bạn gặp lại vấn đề sẽ chút xíu trong đầu sẽ giải quyết nhanh hơn thôi :)

Vài dòng bonus viết thêm:

Võ Thái Lâm (Lạc Tiên) và Lương Trung Thành (Lạc Tiên CRC) đã chuẩn bị rất chu đáo về phòng ốc, máy chiếu, nước và bánh kẹo, bù lại thì các bạn tới trễ hoặc không đi. Nếu có tổ chức cho các lần sau thì các bạn hãy chỉ đăng ký tham gia khi chắc chắn thôi nhé. Tất cả các sự chuẩn bị ở đây đều tự nguyện không vụ lợi, nên việc các bạn đăng ký đi và đúng hẹn có lẽ là sự tôn trọng bình thường dành cho nhau thôi.

Cảm ơn các bạn đã tham gia và Lâm,, Thành đã chuẩn bị và hỗ trợ cho lớp học.

Hẹn gặp các bạn dịp khác.

PS: có chụp hai tấm hình sẽ gửi lên sau :)


--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Quang Nguyễn

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'