[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hướng dẫn dùng GitOn Mon, 6 May 2013 22:03:56 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Tại anh chọn ngày em không đi được chứ bộ :P

Khi nào em rảnh a thầu luôn vậy :D 


--
I am ... 5 dog years old.