[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] Re: Hướng dẫn dùng GitOn Mon, 6 May 2013 13:04:15 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Anh up lại cái Slide của anh lên cho mọi người tham khảo với đi anh.
> Sau buổi này em phát hiện ra 1 điều đó là em học sai quy tắc =))).
> Em bắt đầu từ github trở đi rồi mới tới git nên đọc qua tài liệu tiếng
> Việt của anh trước đó mà không hiểu tí gì.

Slide không có gì. Chỉ cần nắm hai ý: (1) nhánh trong git (khác với nhánh trong Svn thế nào thì tính sau),  (2) feature branching và mering.

Hạ hồi phân giải :D

Trong tài liệu tv. mình dịch trước đây, mình 0 dịch tiếp vì ngay ở bài đầu đã có một ý rất quan trọng của `git`. Hehe ít ai để ý. Có thể đọc bản tiếng Anh sẽ rõ hơn. Bí mật không nói ở đây :P

> Sau buổi vừa rồi thì mới thấy mình bị ngộ nhận nhiều thứ quá. Thôi
> lần sau có thì ráng hóng tiếp vậy :3

Ghi nhận là buổi học cũng có kết quả =))

--
I am ... 5 dog years old.