[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1Kính gửi các anh chị, các bạn và các em sinh viên để tham khảo và cổ vũ cho các em sinh viên ở các trường quan tâm và tham dự cuộc thi.
trân trọng,
Lâm.

---------- Forwarded message ----------
From: Nguyen Hong Quang (home) <[email protected]>
Date: 2013/5/22
Subject: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1
To: VFOSSA Members <[email protected]>, Hanoi Linux Users Group <[email protected]>, "\"Dự án \\\"Mandatory Open-source Software Translation\\\"\"" <[email protected]>
Cc: [email protected]


Chào các bạn,

BTC MHST 2013 xin trân trọng thông báo: Danh sách 29 ý tưởng dự án
PMTDNM cho MHST 2013 đã được công bố chính thức trên website của cuộc thi
http://vfossa.vn/vi/mhst/thong-bao-mhst-2013/Danh-sach-y-tuong-cho-cuoc-thi-MHST-2013-52/

Mời tất cả các bạn SV yêu thích PMTDNM, có ham muốn tìm hiểu và tham gia
dự án phát triển PMTDNM hãy tìm hiểu các ý tưởng này bằng cách bắt liên
lạc với mentor của dự án bạn ưa thích và lập hồ sơ đăng ký gửi về cho
BTC cuộc thi ở hòm thư ([email protected]), từ nay đến hết ngày
1/6/2013. Mẫu hồ sơ đăng ký được tải về từ địa chỉ
http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2013/Huong-dan-ho-so-dang-ky-du-thi-MHST-2013-53/

Cảm ơn các bạn phổ biến thư này đến các bạn SV yêu thích FOSS
mà các bạn quen biết.

Các bạn không còn là SV vẫn có thể tham gia hỗ trợ các nhóm SV làm các
dự án trong vai trò (co-)mentor. Hãy liên lạc với mentor chính của dự án
bạn quan tâm và gửi CV của bạn cho BTC tại hòm thư [email protected]

Hãy tham khảo website của cuộc thi (http://mhst.vfossa.vn) thường xuyên
để có các thông tin bổ sung và cập nhật của cuộc thi : qui chế, mẫu hồ
sơ, thông báo của BTC, ...

BTC xin cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các bạn.

Thân ái,

T/M BTC MHST 2013
Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch HĐGK
_______________________________________________
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
_______________________________________________
Mhst.btc mailing list
[email protected]
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/mhst.btc--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.