[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1Trong SG/phía Nam hoạt động FOSS trong khuôn khổ MHST là hơi ít nhỉ? :)

----

Nội dung: Mời (sinh viên) tham gia cuộc thi MHST 2013

Đối tượng: Sinh viên các trường đại học/cao đẳng trên toàn quốc

Thời hạn nhận đăng ký: Đến hết 2013/06/01

Thông tin liên hệ: [email protected]

Xin xem thông tin chi tiết dưới đây:

1. Danh sách ý tưởng:

Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Mùa Hè Sáng Tạo (MHST) 2013 xin trân trọng thông báo: Danh sách 29 ý tưởng dự án Phần mềm Tự do Nguồn mở (PMTDNM) cho MHST 2013 đã được công bố chính thức trên website của cuộc thi:

http://vfossa.vn/vi/mhst/thong-bao-mhst-2013/Danh-sach-y-tuong-cho-cuoc-thi-MHST-2013-52/

2, Hướng dẫn đăng ký:

Mời tất cả các bạn sinh viên yêu thích PMTDNM, có ham muốn tìm hiểu và tham gia dự án phát triển PMTDNM hãy tìm hiểu các ý tưởng này bằng cách bắt liên lạc với mentor của dự án bạn ưa thích và lập hồ sơ đăng ký gửi về cho BTC cuộc thi ở hòm thư ([email protected]), từ nay đến hết ngày 1/6/2013. Mẫu hồ sơ đăng ký được tải về từ địa chỉ

http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2013/Huong-dan-ho-so-dang-ky-du-thi-MHST-2013-53/

Cảm ơn các bạn phổ biến thư này đến các bạn SV yêu thích FOSS mà các bạn quen biết.

3. Đối tượng tham gia:

Các bạn không còn là SV vẫn có thể tham gia hỗ trợ các nhóm SV làm các dự án trong vai trò (co-)mentor. Hãy liên lạc với mentor chính của dự án bạn quan tâm và gửi CV của bạn cho BTC tại hòm thư [email protected]

4. Thông tin chi tiết:

Hãy tham khảo website của cuộc thi (http://vfossa.vn/vi/mhst/2013/) thường xuyên để có các thông tin bổ sung và cập nhật của cuộc thi : qui chế, mẫu hồ sơ, các câu hỏi thường gặp, thông báo của BTC, ...

BTC xin cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các bạn.

Vào 07:03 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> đã viết:
Kính gửi các anh chị, các bạn và các em sinh viên để tham khảo và cổ vũ cho các em sinh viên ở các trường quan tâm và tham dự cuộc thi.
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.