[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1giải thưởng hơi bé nên nhiều bạn cũng 0 thích bác ạ :D 

On Thu, 23 May 2013 12:06:22 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Trong SG/phía Nam hoạt động FOSS trong khuôn khổ MHST là hơi ít
> nhỉ? :)
> 
> ----
> 
> Nội dung: Mời (sinh viên) tham gia cuộc thi MHST 2013
> 
> Đối tượng: Sinh viên các trường đại học/cao đẳng trên toàn quốc
> 
> Thời hạn nhận đăng ký: Đến hết 2013/06/01
> 
> Thông tin liên hệ: [email protected]
> 
> Xin xem thông tin chi tiết dưới đây:
> 
> 1. Danh sách ý tưởng:
> 
> Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Mùa Hè Sáng Tạo (MHST) 2013 xin trân trọng
> thông báo: Danh sách 29 ý tưởng dự án Phần mềm Tự do Nguồn mở
> (PMTDNM) cho MHST 2013 đã được công bố chính thức trên website của
> cuộc thi:
> 
> http://vfossa.vn/vi/mhst/thong-bao-mhst-2013/Danh-sach-y-tuong-cho-cuoc-thi-MHST-2013-52/
> 
> 2, Hướng dẫn đăng ký:
> 
> Mời tất cả các bạn sinh viên yêu thích PMTDNM, có ham muốn tìm hiểu
> và tham gia dự án phát triển PMTDNM hãy tìm hiểu các ý tưởng này bằng
> cách bắt liên lạc với mentor của dự án bạn ưa thích và lập hồ sơ đăng
> ký gửi về cho BTC cuộc thi ở hòm thư ([email protected]), từ nay đến
> hết ngày 1/6/2013. Mẫu hồ sơ đăng ký được tải về từ địa chỉ
> 
> http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2013/Huong-dan-ho-so-dang-ky-du-thi-MHST-2013-53/
> 
> Cảm ơn các bạn phổ biến thư này đến các bạn SV yêu thích FOSS mà các
> bạn quen biết.
> 
> 3. Đối tượng tham gia:
> 
> Các bạn không còn là SV vẫn có thể tham gia hỗ trợ các nhóm SV làm
> các dự án trong vai trò (co-)mentor. Hãy liên lạc với mentor chính
> của dự án bạn quan tâm và gửi CV của bạn cho BTC tại hòm thư
> [email protected]
> 
> 4. Thông tin chi tiết:
> 
> Hãy tham khảo website của cuộc thi (http://vfossa.vn/vi/mhst/2013/)
> thường xuyên để có các thông tin bổ sung và cập nhật của cuộc thi :
> qui chế, mẫu hồ sơ, các câu hỏi thường gặp, thông báo của BTC, ...
> 
> BTC xin cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các bạn.
> 
> Vào 07:03 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Võ Thái Lâm | Lactien JSC <
> [email protected]> đã viết:
> 
> > Kính gửi các anh chị, các bạn và các em sinh viên để tham khảo và
> > cổ vũ cho các em sinh viên ở các trường quan tâm và tham dự cuộc
> > thi.
> 
> 
> 
> 
> --
I am ... 5 dog years old.