[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1Vào 13:26 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
giải thưởng hơi bé nên nhiều bạn cũng 0 thích bác ạ :D

Chào bác,

Các đội vào vòng 1 sẽ được x (=4?) triệu hỗ trợ.

Giải nhất các năm trước là 01 Laptop hay tương đương 30 triệu VND gì đó.
Cũng không phải là lớn lắm với sinh viên các bác nhỉ?

Năm trước em làm mentor, "ăn" 10% tiền mentoring của các bạn sinh viên.
Có nên áy náy không nhỉ? :D


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.