[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1quá áy náy :D

On Thu, 23 May 2013 13:30:11 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Chào bác,
> 
> Các đội vào vòng 1 sẽ được x (=4?) triệu hỗ trợ.
> 
> Giải nhất các năm trước là 01 Laptop hay tương đương 30 triệu VND gì
> đó. Cũng không phải là lớn lắm với sinh viên các bác nhỉ?
> 
> Năm trước em làm mentor, "ăn" 10% tiền mentoring của các bạn sinh
> viên. Có nên áy náy không nhỉ? :D
> --
I am ... 5 dog years old.