[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1mới đọc qua cái list các bài thấy có mấy bác "nhai lại" nhỉ :D 

chạy mất dép 

On Thu, 23 May 2013 13:30:11 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Vào 13:26 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > giải thưởng hơi bé nên nhiều bạn cũng 0 thích bác ạ :D
> 
> 
> Chào bác,
> 
> Các đội vào vòng 1 sẽ được x (=4?) triệu hỗ trợ.
> 
> Giải nhất các năm trước là 01 Laptop hay tương đương 30 triệu VND gì
> đó. Cũng không phải là lớn lắm với sinh viên các bác nhỉ?
> 
> Năm trước em làm mentor, "ăn" 10% tiền mentoring của các bạn sinh
> viên. Có nên áy náy không nhỉ? :D
> --
I am ... 5 dog years old.