[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1lần tới lãi bác cứ góp vào quỹ của #saigonlug nhé :D 

On Thu, 23 May 2013 13:59:00 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Vào 13:53 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > quá áy náy :D
> 
> 
> Thực ra thì tiền cà phê trong chi cho cả team trong 4 tháng trời cũng
> chưa bằng 10% tiền thưởng.
> 
> Hóa ra em lãi bác ạ :)
> 
> Thành ra hơi áy náy tí xíu.
> 
> --
I am ... 5 dog years old.