[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1On Thu, 23 May 2013 14:04:20 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Vào 14:02 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > mới đọc qua cái list các bài thấy có mấy bác "nhai lại" nhỉ :D
> >
> 
> Ý tưởng năm trước chưa làm, năm nay tiếp tục. Có vấn đề đâu nhỉ? :D
> 
> 

năm trước thi rồi 0 đạt giải năm ni thi tiếp?

hay là: năm trước thi đạt giải rồi, làm nửa chừng năm ni làm tiếp?

làm thế này thì khó có đột phá được :D 

--
I am ... 5 dog years old.