[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1On Thu, May 23, 2013 at 8:30 AM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
Các đội vào vòng 1 sẽ được x (=4?) triệu hỗ trợ.

Giải nhất các năm trước là 01 Laptop hay tương đương 30 triệu VND gì đó.
Cũng không phải là lớn lắm với sinh viên các bác nhỉ?

Khá lớn với sinh viên chứ?

Nhưng hơi ít với sinh viên giỏi. Đi code thuê 3 tháng hè kiếm được nhiều hơn cái giải nhất (mà thi chưa chắc đã được). Còn đề tài 3 tháng mà làm 1 tuần xong thì xấu mặt cho BTC. Bác Hưng đang nói chuyện với tư cách nào thế, thành viên BTC, thành viên tổ chức ra cái BTC (VFOSSA) hay là chuyên gia chém gió?

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/