[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1On Thu, 23 May 2013 14:18:54 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Cùng một ý tưởng nhưng 2 năm làm liên tiếp là OK.
> 
> Năm tiếp theo base trên output của năm trước phát triển thêm.
> 
> Thực ra thì Ban Tổ Chức thích các loại dự án add thêm feature cho một
> sản phẩm/dự án
> "hoành tráng" có sẵn, ví dụ ở dạng plugin;
> hơn là các dự án phát triển từ đầu, dạng tự phát của sinh viên.

Cái này cũng hơi kỳ. Nếu có ý tuởng tốt có thể tiếp tục thì nên tìm
các công ty tài trợ , còn hội thi chỉ nên làm ở mức phát hiện ý tưởng,
chứ mà "nuôi ý tưởng" thế này thì không đủ cơm và không có cơ hội
cho các bạn khác. Nếu khan hiếm ý tưởng, không có ai dự thi, thì có
lẽ phải coi lại khâu tổ chức rồi, không nên chữa cháy. :D 

--
I am ... 5 dog years old.