[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1On Thu, 23 May 2013 09:19:53 +0200
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Khá lớn với sinh viên chứ?
> 
> Nhưng hơi ít với sinh viên giỏi. Đi code thuê 3 tháng hè kiếm được
> nhiều hơn cái giải nhất (mà thi chưa chắc đã được). Còn đề tài 3
> tháng mà làm 1 tuần xong thì xấu mặt cho BTC. Bác Hưng đang nói
> chuyện với tư cách nào thế, thành viên BTC, thành viên tổ chức ra cái
> BTC (VFOSSA) hay là chuyên gia chém gió?

Giải thưởng dành cho bạn nào thích chơi thôi. Mà "chơi" mất tiền
mất sức mất cả mã nguồn (mở mà), thì cũng khó kiếm người đây!

--
I am ... 5 dog years old.