[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1
Vào 16:45 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Hai Nam <[email protected]> đã viết:
MHST 2013 chấp nhận mọi giấy phép mà OSI approved.
http://opensource.org/licenses

Đây là phát biểu của BTC hả?
Bác xem sig của em. Ở dưới email ý.

 
Bác có dẫn chứng không?

Cộng gộp cả GNU approved licenses và OSI approved licenses cho dễ bác ạ.

Trước giờ license các dự án trong MHST toàn cái dễ,
tương thích với cả GNU và OSI cả.

FOSS trong VFOSSA là PMTDNM = PMTD + PMNM.

Ở đâu ra cái ý tưởng ngộ nghĩnh là VFOSSA thì phải đi theo FSF thế?

Btw, sẽ cho vào FAQ bác ạ (giành cho mentors và sinh viên)


Tưởng VFOSSA thì phải đi theo FSF chứ, và dùng http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
No no :) Không chỉ GNU.
 


Đây là định nghĩ của GNU.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.