[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Học NS2Anh Kỳ Anh đúng là coment hay, thấy cái .tcl và *nam* là mền thấy quen quen rồi. Liệu chăng có phải là "Phát hiện phần tử với tần suất cao" gì gì đó ko?


Vào 16:49 Ngày 29 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Wed, 29 May 2013 08:30:19 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> chào tất cả các bạn , hiện tại mình đang mô phỏng bên NS2
> mình có đoạn code này , khi mình cho chạy file.tcl thì nó ko hiển thị
> file nam được. mong các bạn xem và giúp mình với nhé.
> nó có chạy ra 2 file là xgraph rồi các bạn ạ

Tiền học phí của bạn mỗi giờ bi nhiêu vậy :D Ra giá cho a e còn
nhảy vô giúp chứ :D


--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Quang Nguyễn