[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [JOB] Tuyển Linux/Amazon Web Service sysadmin.Job này ngon nhỉ . aws thật ra dễ mà sao lương cao vậy ta
chắc mình đổi nghề quá hihi :^^. Trong JD có cái này chua

>  Content Delivery Network (design, implement)

Chúc a e thành công. Nếu 0 tìm được ai nhớ contact e nhé
bác Hưng :D (CV e để trên http://metakyanh.sarovar.org/cv/)

PS: Chiều này có cái slide về AWS
   https://github.com/icy/xcloud2013may

nghe nói bác Hưng đón máy bay vô tham gia phải không :P

On Fri, 31 May 2013 14:11:31 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> (Quảng cáo hộ)
> 
> Bác nào hứng thú gửi private messege, em sẽ contact lại.
> 
> Tuyển Linux/Amazon Web Service sysadmin.
> Start: ASAP/June-2013
> Lương: 800-1700$ tùy năng lực kinh nghiệm
> Địa điểm: Một công ty ICT ở quận 9, HCMC.
> 
> Yêu cầu:
> AWS, AWS configration, Content Delivery Network (design, implement),
> networking, firewall, VPN, Apache, Nginx, Tomcat (installation,
> configuration), familiar with Java-related
> configrations/installation, JMX, SNMP, Nagios, Zenoss, Zabbix,
> MySQL/Postgres (sysadmin/configration),
> --
I am ... 5 dog years old.